De Vastgoedvragen: Hoe lang blijft een aankoopbelofte of verkoopbelofte geldig?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Je bent op zoek naar een woning. Na enkele bezichtigen heb je hét huis gevonden. Alleen werkt de verkoper voor het bod via een aankoopbelofte. Wat is het? Hoe werkt het? En vooral: hoe lang en onder welke voorwaarden blijft een bod via de koopbelofte geldig. Wij leggen het uit.

De aankoopbelofte

De koopbelofte, of ook wel eens aankoopbelofte genoemd, wordt altijd door de verkoper voor de kandidaat-koper opgesteld. Via een koopbelofte belooft de koper tegen het opgeven bod, en tegen de eventueel vermelde voorwaarden, aan de verkoper het huis aan te kopen.

De aankoopbelofte is geldig voor een opgegeven termijn. Bijvoorbeeld: een maand. Gedurende die geldigheidsduur van één maand ben je verplicht de woning aan te kopen. Het tekenen van de aankoopbelofte is voor de koper bindend.

De verkoper is niet gebonden tot een verkoop. Hij heeft een maand de tijd om het bod te aanvaarden of te weigeren.

Een voorbeeld

De geldigheid als de aankoopbelofte aanvaard wordt, geweigerd wordt of vervalt & het opzeggen van de koopbelofte

 • Als het bod aanvaard wordt, ben je gedwongen om de woning aan te kopen.
 • Als het bod geweigerd wordt, ben je niet gedwongen het huis te kopen.
 • Wanneer de verkoper een tegenbod doet, van jou een hoger bod verwacht of onder andere voorwaarden wil verkopen, ben je hiertoe niet verplicht. Enkel jouw getekende aankoopbelofte met de oorspronkelijke voorwaarden is bindend.
 • Wanneer de opgeven termijn van de aankoopbelofte overschreden wordt, ben je niet gedwongen de woning te kopen. Bijvoorbeeld: de aankoopbelofte is geldig tot 10 november 2019. Als de verkoper op 11 november 2019 het bod accepteert, ben je niet gedwongen de woning aan te kopen.
 • Zolang de opgegeven voorwaarden, ook wel opschortende voorwaarden genoemd, niet voldaan werden, ben je niet verplicht de woning te kopen. Bijvoorbeeld: je hebt als voorwaarden opgegeven dat je over een lening moet beschikken en dat de verkoper de brievenbus repareert. Stel dat je over een lening beschikt, maar de brievenbus niet gerepareerd werd. Dan ben je binnen de geldigheidstermijn van bijvoorbeeld een maand niet gebonden de woning aan te kopen totdat die brievenbus hersteld is.

Waarom kiest een verkoper voor de aankoopbelofte?

We gaan niet rond de pot draaien. De aankoopbelofte geeft de verkoper meer voordelen dan de koper. De reden dat verkopers met deze belofte werken, is omdat de termijn van de aankoopbelofte flexibel is. Wie zijn/haar huis via een compromis verkoopt, heeft daarvoor drie maanden de tijd. Een aankoopbelofte kan zowel korter als langer dan drie maanden zijn.

Wie als koper meer zekerheid wilt, kan werken met een verkoopbelofte. Een verkoopbelofte draait de situatie om. Daarin belooft de verkoper gedurende een periode zijn woning tegen een bepaald bod en onder opgegeven voorwaarden zijn huis aan de kandidaat-koper te verkopen. Voor de verkoper is deze overeenkomst bindend. De kandidaat-koper is niet gebonden en kan de koop aanvaarden of weigeren.

Wanneer is een verkoopbelofte geldig of opzegbaar?

 • Als de koper de verkoopbelofte aanvaardt, is de verkoper gedwongen te verkopen.
 • Als de koper de verkoopbelofte weigert, is de verkoper niet gedwongen te verkopen.
 • Wanneer de koper een tegenbod doet, een lager bod van jou verwacht of onder andere voorwaarden wil kopen, ben je hiertoe niet verplicht. Enkel jouw getekende verkoopbelofte met de oorspronkelijke voorwaarden is bindend.
 • Wanneer de opgegeven termijn overschreden wordt, ben je niet meer gedwongen de woning te verkopen. Bijvoorbeeld: de verkoopbelofte is geldig tot 10 november 2019. Als de koper op 11 november de verkoopbelofte aanvaardt, ben je niet meer gedwongen de woning te verkopen.
 • Zolang de opgegeven voorwaarden niet voldaan werden, ben je niet verplicht de woning te verkopen. Stel dat de koper in de verkoopbelofte belooft de woning voor jou leeg te maken. Zolang de woning binnen de opgegeven geldigheidstermijn van bijvoorbeeld twee maanden niet leeggemaakt werd, ben je niet verplicht het huis te verkopen.

Waar moet je dus voor opletten:

 • Het bod: je kan het bod niet meer aanpassen. Kan je en ben je bereid om het opgegeven bedrag aan de (ver)koper te geven?
 • De termijn: vind je de termijn te lang of te kort?
 • Opschortende voorwaarden: heb je de kans om (opschortende) voorwaarden bij jouw bod in de aankoopbelofte op te geven? Zo nee, wees dan zeer zeker dat er geen gebreken, problemen met de lening… kunnen zijn.
 • Ben je tevreden met de (ver)koopbelofte: teken enkel een belofte wanneer je tevreden bent over het bod, de termijn en de voorwaarden. Een belofte is bindend.

Meer weten over de verplichte documenten bij de verkoop van een woning?

Immotips ontvangen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 

en ontvang ons GRATIS e-book.

Deze blogposts
interesseren jou misschien ook