Cookie -en privacyverklaring

Bobinvest vindt de privacy van haar klanten zeer belangrijk. Daarom willen we je in deze privacyverklaring helder en transparant informeren over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan regelmatig aangepast worden door wetswijzingen. Wij raden dan ook aan deze verklaring regelmatig opnieuw te raadplegen. Bobinvest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Bobinvest, gevestigd in de Zangerheistraat 19 3740 Bilzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kan contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens:

http://www.bobinvest.be/
Zangerheistraat 19 3740 Bilzen
089 811 505
Philippe Jadoul is de Functionaris Gegevensbescherming van Bobinvest. Hij/zij is te bereiken via philippe@bobinvest.be

 

Jouw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je zes rechten in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij willen je hierbij informeren over de rechten die jij als persoon kan uitoefenen over de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens door ons bedrijf.

  1. Recht op inzage: je kan op elk moment jouw persoonsgegevens opvragen en inkijken als je dat vraagt
  2. Recht op rectificatie: je kan op elk moment vragen foute gegevens aan te passen
  3. Recht op overdracht: je kan op elk moment jouw gegevens laten overdragen van ons bedrijf naar een andere organisatie
  4. Recht op het stoppen van het gebruik van de gegevens: je kan op elk moment aangeven dat je niet meer wilt dat we de persoonsgegevens gebruiken
  5. Recht op het wissen van de gegevens: je kan op elk moment aangeven dat je niet meer wilt dat wij jouw persoonsgegevens opslaan en bijhouden
  6. Recht op het indienen van een klacht: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via deze link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bobinvest verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Jouw telefoonnummer en e-mailadres zijn bijvoorbeeld nodig om jou te contacteren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bobinvest haar diensten niet aanbieden.

 

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bob@bobinvest.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bobinvest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief, ons e-book, e-mailmarketing en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld: een afspraak voor een bezichtiging van een woning in te plannen.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Bobinvest analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit gebeurt via de Google Analyticscookie en de Facebookpixels.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, ofwel ter uitvoering van de overeenkomsten of diensten die worden aangegaan, ofwel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met ons bedrijf en onze producten en/of diensten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bobinvest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bobinvest) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bobinvest bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet bewaren wij gedurende de volledige duurtijd van de relatie tussen jou en Bobinvest de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van kopers van onze woningen worden omwille van wettelijke bepalingen gedurende 10 jaar bewaard. Persoonsgegevens van verkopers van woningen aan Bobinvest worden omwille van wettelijke bepalingen 10 jaar bewaard. Persoonsgegevens van verenigingsleden worden bewaard tot de samenwerking met de vereniging wordt stopgezet.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bobinvest verstrekt jouw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan derden. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bobinvest maakt voor het versturen van nieuwsbrieven en e-mailmarketing gebruik van het programma Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen dit programma. Dit is de enige derde partij waaraan Bobinvest jouw persoonsgegevens verstrekt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bobinvest gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bobinvest gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bobinvest en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bob@bobinvest.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie alle gegevens behalve jouw naam zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bobinvest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bobinvest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via bob@bobinvest.eu.

 

Vragen

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via bob@bobinvest.eu. Wie zijn persoonsgegevens wil aanpassen, verwijderen, de verwerking ervan wil stopzetten of een ander recht wil uitoefenen, kan elektronisch contact met ons opnemen via bob@bobinvest.eu of schriftelijk een brief sturen naar Zangerheist